top of page
Fysioterapiasta vastaava Virve Petäkoski

Fysio- Sport Petäkoski Oy tarjoaa fysioterapiaa kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lapsi- ja aikuiskuntoutujille sekä HUS:n Uuden lastensairaalan ja Lohjan sairaalan lähettämille lapsille ja nuorille.

Toimintastrategiana on asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen ja yksilöllinen terapia.

Yleisesittely Fysio-Sport Petäkoski Oy / Virve Petäkoski

Valmistuin lääkintävoimistelijaksi Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitoksesta vuonna 1982, päivitin opinnot Fysioterapeutti (AMK) 2006 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa ja Fysioterapeutti (YAMK) 2010 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Olen erikoistunut neurologiaan 1999 Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksesta. Suorittanut fysioterapian perusopinnot, Approbatur 2001 Jyväskylän Yliopisto Avoin Yliopisto ja fysioterapian aineopinnot, Cumlaude 2007 Jyväskylän Yliopisto Avoin Yliopisto. Erityispedagogiikan perusopinnot 2007 Helsingin yliopisto avoin yliopisto. Bobath –lähestymistavan peruskoulutus 1996, lisäkoulutukset 2001 ja 2004. BBAT- terapeutti koulutus 2015 Helsingin Metropolia ammattikorkeakoulu. Lisäksi lukuisia lyhyitä koulutuksia eri alueilta, esim. neuraalikudoksen mobilisaatio, McKenzie menetelmä, voimaharjoittelu.
 
Yritys toimii aluehallintoviraston (AVI) vuonna 2008 antamalla luvalla, Lohjan Voudinpuistossa, osoitteessa Patruunakuja 3 B 08200 Lohja. Toimitilat sijaitsevat kerrostalon pohjakerroksessa, 65 m2 tiloissa.
Toimitiloihin on esteetön kulku myös sähköpyörätuolilla. Pihalla on runsaasti tilaa lastaukseen sekä useita, ilmaisia parkkipaikkoja.
 
Hoitolaitos jakautuu kolmeen yhtä suureen, 16,4m2, tilaan sekä odotustilaan. Tilat ovat erillisiä ja jakautuvat harjoitus- ja terapiatiloihin. Toimitilat ovat olleet toimivat ja täyttäneet niille asetetut vaatimukset (kela) helposta tavoitettavuudesta sekä varustuksen puolesta. Toimitiloissa on kiinnitetty huomiota turvallisuuteen materiaalien ja pelastusvälineistön suhteen ja koko henkilökunta on ensiaputaitoista
 
Lisäksi tehdään kotikäyntejä päiväkoteihin, kouluihin, asuntoloihin, päivätoimintakeskuksiin, palvelutaloihin ja vuodeosastoille. Terapia voi toteutua myös kuntosalilla, uimahallissa, liikuntakeskuksissa, leikkipuistoissa tai luonnossa. Asioimista voidaan harjoitella kuntoutujan lähiympäristössä, kuten kaupoissa.
 
Yrityksen arvona on asiakaskeskeisyys ja kuntoutujan kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä näyttöön perustuva ja mitattavissa oleva laadukas ja tuloksellinen terapia. Voimauttava työote on keskeisessä asemassa.
 
Yrityksen toiminta-ajatuksena on antaa laadukkaita ja näyttöön perustuvia fysioterapiapalveluja, joiden toimivuutta, tehokkuutta ja laatua voidaan mitata eri mittareilla. Yritys on erikoistunut neurologisten ja vaikeavammaisten kuntoutujien kuntoutukseen sekä kipupotilaiden hoitoon, viime vuosina myös mielenterveyskuntoutujien kuntoutukseen. Menetelminä käytetään mm. Bobath - lähestymistapaa sekä BBAT- terapiaa.                     
 
Terapia koostuu alkuhaastattelusta ja tutkimuksesta sekä testeistä, joiden avulla asetetaan asiakkaan kanssa yhteisesti sovitut tavoitteet. Harjoittelujakson aikana pyritään tavoitteisiin näyttöön perustuvia menetelmiä hyväksi käyttäen. Harjoittelun tueksi ohjataan tukitoimia lähipiirille, kuten vanhemmille, avustajille ja hoitajille. Ennen jakson päättymistä käydään palautekeskustelu, jonka pohjalta kirjoitetaan palaute lähettävälle taholle jatkosuositusten kera. Palautteissa pyritään ICF luokituksen käyttöön. Yrityksessämme on käytössä potilashallintaohjelma, joka ohjaa rakenteiseen kirjaamiseen. Syksyllä 2017 olemme liittymässä Kanta – järjestelmään.

Ammatilliset tutkinnot

  • Lääkintävoimistelijan tutkinto 1982

  • Fysioterapeutti (AMK) Metropolia AMK Fysioterapian koulutusohjelma 2006

  • Fysioterapeutti (ylempi AMK) Jyväskylän AMK terveydenedistämisen koulutusohjelma 2010

Laajat täydennyskoulutukset

  • BBAT terapeutti 2011-2015

  • Erityispedagogiikan perusopinnot 2006

  • Fysioterapian aineopinnot, Cumlaude 2002

  • Fysioterapian perusopinnot, Approbatur 2001

  • Neurologisen fysioterapian lisäkoulutus 1999​​

Lyhyet täydennyskoulutukset

Assesesment and Treatment of Adult Hemiplegia – the Bobath Concept”, Tampereen Kesäyliopisto, 1996

”Assesesment and Treatment of Adults with Hemiplegia and other Allied Neurological conditions – The Bobath Concept, Helsinki, Suomen aikuisneurologinen fysioterapiayhdistys r.y., 2001

Neurologisen fysioterapian ja ortopedisen manuaalisen terapian (omt) yhdistäminen ja yhteistyön toteutus, Jyväskylä, 2001

Assesesment and Treatment of Adult Hemiplegia and other Neurological conditions – The Bobath Concept, Helsinki Invalidiliiton Käpylän Kuntoutuskeskus, 2004

bottom of page